top of page

Embalaža in odpadna embalaža

24.4.2021 je začela veljati nova Uredba o embalaži in odpadni embalaži.
Ukinjen je količinski prag dajanja embalaže na trg za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo, ki je bil doslej 15 ton letno, zato so po novem zavezanci za plačilo embalažnine vsa podjetja in vsi samostojni podjetniki, ki na slovenski trg uvažajo ali dajejo embalirano blago.

Embalaža in odpadna embalaža – obveznosti za skoraj vse podjetnike in podjetja Republike Slovenije


Družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) že dlje časa opozarjajo, da zaradi razlik med poročanimi in dejanskimi količinami odpadne embalaže, ki jo na trg RS uvažajo oz. dajejo podjetja, prihaja do kopičenja odpadkov na dvoriščih komunalnih služb in posledično nepotrebne obremenitve okolja.V namen odprave teh razlik je vlada RS sprejela novo uredbo, z uveljavitvijo katere bo dosledno poskrbljeno za odvoz in obravnavo vsakega kosa odpadne embalaže, ki jo na trg RS dajejo podjetja; vsako izmed njih je namreč zavezano skleniti pogodbo z eno od DROE (Družba za ravnanje z odpadno embalažo). S tem za plačevanje stroškov ravnanja z nastalo odpadno embalažo (embalažnina) obvezuje vse pravne osebe in samostojne podjetnike, ki na slovenski trg dajejo ali uvažajo embalirano blago ali embalažo.Prva obveznost, ki jo bo porebno opraviti do 24.5.2021 bo vpis v evidenco proizvajalcev, s 1.7.2021 pa vzpostaviti evidenco o dajanju embalaže na trg RS in do 30.10.2021 že prvič kvartalno poročati o embalaži dani na trg RS.Zavezanec po novi Uredbi o embalaži in odpadni embalaži je vsako podjetje (pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki na trg Republike Slovenije daje embalirano blago ali embalažo, v katero se blago embalira na kraju prodaje na enega od spodaj predstavljenih načinov:Primer: Ste proizvajalec pijače. Pijačo sami embalirate v plastenke z vašo blagovno znamko in jo dajete na slovenski trg. Za to embalažo ste zavezani za plačevanje embalažnine.V kolikor vašo pijačo za vas in z vašo blagovno znamko embalira drugo podjetje, ste za to embalažo vi zavezani za plačevanje embalažnine. V kolikor embalirate za drugo blagovno znamko, je lastnik blagovne znamke zavezan za plačevanje embalažnine.Primer: Ste uvoznik/pridobitelj papirnatih vrečk, ki bodo uporabljene za namen polnjenja kruha na prodajnem mestu. Za papirnate vrečke ste vi, kot uvoznik/pridobitelj zavezani za plačevanje embalažnine.Primer: Ste proizvajalec embalaže za pecivo. Embalažo prodajate npr. slaščičarnam, ki v embalažo pakirajo torte, piškote,… Za to embalažo ste vi, kot proizvajalec embalaže, zavezani za plačevanje embalažnine.Primer: Ste frizer, ki kupuje izdelke za lase (šamponi, laki,…) prek spleta pri tujih podjetjih. Izdelke uporabite v svojem salonu oz. pri opravljanju svoje dejavnosti, zato ste za embalažo, v katero so embalirani izdelki, zavezani za plačevanje embalažnine.Obveznosti zavezanca so:

  • Vzpostavitev in redno vodenje evidence o dani embalaži na trg.

  • Vključitev v embalažno shemo.

  • Kvartalno poročanje DROE o dani  embalaži na trg.


Na tej povezavi najdete vse družbe v RS, ki imajo okoljevarstvena dovoljenja za ravnanje z odpadki: (Microsoft Word - embalaža 16122020) (gov.si)Na naslednji povezavi najdete odgovore na nekaj vprašanja. Poglejte, lahko se najdete med njimi:

Pogosta vprašanja - Uredi embalažo (uredi-embalazo.si)V kolikor potrebujete dodatne informacije ali znanja vam svetujemo, da se udeležite katerega izmed mnogih izobraževanj na to temo: Nova uredba o embalaži in odpadni embalaži – na kaj morate biti pozorni - Portal TAX-FIN-LEX


Vaša računovodska družba Clemente - Rogelja 

bottom of page