top of page

Kritje fiksnih stroškov januar, februar in marec

Koliko lahko pričakujete od kritja fiksnih stroškov za januar, februar in marec?

Iz zanesljivih virov smo izvedeli za nova merila upravičenosti do povračila nekritih fiksnih stroškov za januar, februar in marec 2021.


Kot ste že bili obveščeni, so se s 1.1.2021 podaljšali  naslednji ukrepi ( Uradni list - Vsebina Uradnega lista):


a) Ukrep nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile do 31. marca 2021.


b) Ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene do 31. marca 2021.


c) Ukrep izgubljenega dohodka zaradi odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otrok za samozaposlene do 31. marca 2021.


d) Ukrep povračila nekritih fiksnih stroškov do 31. marca 2021 (PKP7 spreminja načine izračuna). Spremenila naj bi se le vsebina pogojev:


  • Primerja se promet januar – marec 2021 z januarjem – marcem 2019. V kolikor bo padec večji od 30 %, je prvi pogoj izpolnjen.


  • Pripada vsaj 1000 EUR na zaposlenega na mesec. Na delovni skupini se za tista podjetja in samostojne podjetnike, kjer bo padec v primerljivem obdobju višji od 70 %, pogovarjajo, da zgornje omejitve 2000 EUR na zaposlenega ne bi bilo.


  •  Najvišji možni znesek povračila je  90 % neto izgube v obdobju 1.1.2021 – 31.3.2021.


O vseh spremembah vas bomo, kot že sedaj, sproti obveščali.

bottom of page