top of page

Regres za letni dopust

Kakšna so pravila glede izplačila regresa za letni dopust?

Regres za letni dopust je vsota, ki jo mora delodajalec plačati vsakemu delavcu, kateri ima pravico do koriščenja letnega dopusta. Najnižji znesek izplačanega regresa za letni dopust je višina vsakokratne minimalne plače, nekatere kolektivne pogodbe določajo lahko tudi višje zneske. Spodnja povezava vodi do tabele, kjer so  prikazani najnižji zneski regresa  za posamezno kolektivno pogodbo.  Izplačan mora biti do 1. julija tekočega koledarskega leta. KP na ravni dejavnosti v primeru nelikvidnosti delodajalec lahko določi kasnejši rok izplačila, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.  V kolikor bi želeli, da vaše podjetje ocenimo ali izpolnjuje pogoje nelikvidnosti nam to sporočite. 


Če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima tudi za višino regresa za letni dopust pravico do izplačila sorazmernega dela.


Kdaj se za izplačilo regresa za letni dopust ne obračunajo in plačajo obvezni prispevki za socialno varnost in akontacija dohodnine? 


  • Regres za letni dopust, ki je določen kot pravica iz delovnega razmerja v skladu z zakonom, ali vsebinsko primerljiv dohodek iz tujine, in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (cca 1.900 €).


  • Regres za letni dopust izplačan vsem zaposlenim v podjetju v enakem znesku, glede na sorazmerni del letnega dopusta, ki jim pripada.


Tabela: https://cloud.cr-go.si/index.php/s/aAxwA8WD7gEePf8


bottom of page