top of page
  • clemente-rogelja

Aktualni in napovedani razpisi
NEPOVRATNA SREDSTVA ZA ZAČETNE INVESTICIJE NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH PODROČJIH


Pridobite lahko do 45 % za podjetja iz vzhodne ter do 30 % iz zahodne kohezijske regije. Nepovratna sredstva je možno pridobiti nakup strojev in opreme, nakup nematerialnih naložb, gradbeno obrtniška in inštalacijska dela ter nakup objektov in zemljišč. Rok za oddajo 30.4.2021 in 30.8.2021.

Več tukaj.


NEPOVRATNA SREDSTVA ZA NALOŽBE V NOVE SISTEME DALJINSKEGA OGREVANJA NA OBNOVLJIVE VIRE


Pridobite lahko 35% (velika podjetja), 45% (srednja podjetja) oz. 55 % (mala in mikro podjetja) nepovratnih sredstev. Nepovratna sredstva je možno pridobiti za izgradnjo sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW; širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE; pod posebnimi pogoji je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

Več tukaj.


NEPOVRATNA SREDSTVA ZA ENERGETSKE SANACIJE EKO SKLAD


Pridobite lahko 20 % nepovratnih sredstev v kombinaciji z brezobrestnim kreditom (3 mesečni EURIBOR + 0,00 %). Nepovratna sredstva do 200.000 eur je možno pridobiti za: Vgradnjo toplotne črpalke, menjavo stroja za bolj učinkovitega, vgradnjo sončne elektrarne, menjavo oken, izolacijo sten in stropa, menjavo razsvetljave.

Več tukaj.


NEPOVRATNA SREDSTVA ZA OBNOVE RESTAVRACIJ IN NASTANITEV


Posamezno podjetje lahko pridobi do 75 %, oz. do 200.000 eur nepovratnih sredstev za obnovo gostinskega obrata ali turističnih nastanitev. Upravičena so podjetja s sedežem ali podružnico v celotni kohezijski regiji Vzhodna Slovenija ter obmejne problemske občine iz kohezijske regije Zahodna Slovenija. Rok za oddaje vlog je 30.11.2021.


NAJAVLJENA NEPOVRATNA SREDSTVA V 2021


Če vas zanimajo kam bodo usmerjena preostala nepovratna sredstva in kdaj so predvideni datumi objav razpisov boste informacije našli tukaj.


NEPOVRATNE SPODBUDE ZA VELIKE NALOŽBE


Podjetniki lahko prejmete subvencije države v obliki nepovratnih sredstev, direktno od MGRT za velike investicije, vredne več kot 50 mio eur.

Več tukaj. EVROPSKI RAZPISI


EUREKA


Ste mikro, malo, srednje velika oz. veliko podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji ter izvajate mednarodni raziskovalni – razvojni projekt s ciljem pridobivanja novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih proizvodov, postopkov ali storitev? Odprt je razpis EUREKA, ki vam omogoča subvencijo kar 40 % upravičenih stroškov za velika oz. 50 % upravičenih stroškov za mikro, mala in srednje velika podjetja. Rok oddaje je 19.4.2021. Več o razpisu tukaj.


NAJAVLJAMO: EIC ACCELERATOR


Imate globalno inovativno idejo z velikim tržnim potencialom in ste trenutno v fazi delujočega prototipa? Med najavljenimi razpisi je ponovno razpis EIC Accelarator. Prijavijo se lahko samostojni MSP-ji ter nekatera srednja podjetja. Višina sofinanciranja je 70%, (med 0,5 mio do 2,5 mio eur,) na voljo pa je tudi do 15 mio eur tveganega kapitala. Možna je izključno samostojna prijava Več o razpisu tukaj.


APRIL 2021: HORIZON EUROPE WORK PROGRAMMES 2021-2027


Vpogled v delovne dokumente najavljenih razpisov v okviru Horizon Europe lahko najdete na spodnji povezavi. Več o razpisih tukaj.


POROČANJE O ODOBRENEM PROJEKTU


Ste dobili odobreno vlogo za pridobitev sredstev za vaš projekt in ne veste kako se lotiti? Kontaktirajte nas, da vam pomagamo pripraviti vaš projekt ter o njem poročati razpisniku. Na tem področju imamo bogate izkušnje – tako si zagotovite nemoten in za vas precej manj stresen proces poročanja o izvajanju projekta.
62 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page