top of page
 • clemente-rogelja

Ali je kaj za vas?

Objava razpisov za mikrokredite in nepovratna sredstva za turizem1. Razpis Slovenskega podjetniškega sklada za mikrokredite ( P7 2021) – velja večinoma za vse dejavnosti


Razpis P7 2021 - Kreditni pogoji:


 • upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja,

 • višina kredita: od 5.000 EUR do 25.000 EUR,

 • namen kredita; plačilo materiala, storitev, blaga, plače, oprema,

 • zavarovanje: samo z menicam,

 • obrestna mera: (37,5 %) od 6 mesečni EURIBOR + 0,8%,

 • ročnost kredita: do 60 mesecev,

 • možnosti koriščenja moratorija,

 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR,

 • stroški kredita se NE zaračunavajo,,

 • možna je oddaja največ 1 vloge po posameznem prijavitelju.

Skupno razpisanih 15 mio EUR mikrokreditov. Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog:

1. prvi rok je 20.1.2022.

2. drugi rok 10.2.2022.

3. tretji in zadnji rok 1.3.2022.2. Razpisu Slovenskega podjetniškega sklada za brezobrestne kredite ( P7C -2 2021 COVID ) za podjetja s področja turizma, gostinstva in nekaterih dejavnosti


Razpis P7C 2020 COVID- Kreditni pogoji:


 • upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja,

 • višina kredita: od 5.000 EUR do 50.000 EUR,

 • namen kredita; plačilo materiala, storitev, blaga, plače, oprema,

 • zavarovanje: samo z menicami,

 • obrestna mera: 0%,

 • ročnost kredita: do 60 mesecev,

 • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,

 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 50.000 EUR,

 • stroški kredita se NE zaračunavajo,

 • možna je oddaja največ 1 vloga po posameznem prijavitelju.

Skupno razpisanih 10,8 mio EUR kreditov. Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog:

1. prvi rok je 25.1.2022.

2. drugi in zadnji rok 25.2.2022.

3. tretji in zadnji rok 25.3.2022.


Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD2008 (Ur. l. RS, št. 69/07 in Ur. l. RS, št. 17/08):

I55.1 - Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov:

I55.2 - Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;

I55.3 - Dejavnost avtokampov, taborov;

I56 - Dejavnost strežbe jedi in pijač;

N79 - Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;

N82.3. - Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,

R90 - Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter

N49.391 - Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS)-3. Razpisu Ministrstva za gospodarstvo za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

4. Poleg tega bi vas želel obvestiti tudi o prihajajočem razpisu Slovenskega podjetniškega sklada za Garancije sklada s subvencijo obrestne mere ( P1 plus 2022 )Omenjeni razpis Slovenskega podjetniškega sklada je namenjen za bančne kredite, ki jih lahko najamete tako za obratna sredstva kot za investicije. Z uspešno prijavo na razpis Sklada lahko pridobite 60% do 80% garancijo sklada na najeti kredit ter subvencionirano obrestno mero 6 mesečni Euribor + (od 0,65% do 1,15%). V nadaljevanju sledi informacija o predvidenih pogojih razpisa.


Razpis P1 plus 2022 z naslednjimi pogoji:


 • upravičenci: mikro in mala podjetja in srednje velika podjetja,

 • namen: obratna sredstva ali investicije v osnovna sredstva (stroje, opremo, poslovne prostore),

 • višina kredita: do 1.250.000 EUR (odvisno od namena kredita in dejavnosti in starosti prijavitelja),

 • zavarovanje: v dogovoru z banko + garancija Sklada (60% ali 80%),

 • obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + (od 0,65% do 1,15%),

 • ročnost kredita: do 60 mesecev (za obratna sredstva) ali 120 mesecev (za osnovna sredstva),

 • možnosti koriščenja moratorija,

 • kredit lahko krije do 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,

 • stroški kredita se NE zaračunavajo.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog:

Objava razpisa je po navadi vsako leto v mesecu marcu, prvi rok predvidoma začetek aprila5. Poleg omenjenega je mogoče kandidirati tudi za ugodne kredite SID banke


Krediti SID banke 2022 z naslednjimi pogoji:


 • upravičenci: mikro in mala podjetja in srednje velika podjetja,

 • namen: obratna sredstva ali investicije v osnovna sredstva (stroje, opremo, poslovne prostore),

 • ročnost: do 20 let,

 • ugodne obrestne mere.Informacija pripravljena na podlagi www.debenjak-invest.si V kolikor želite več informacij lahko pokličete na 040 747 565 (mag. Simon Debenjak

98 views0 comments

Comments


bottom of page