top of page
  • clemente-rogelja

Ali moram vrniti sredstva ukrepov COVID-19 ob izplačilu poslovne uspešnosti?

Letošnje leto je z vidika izplačila poslovne uspešnosti drugačno, kot so bila predhodna leta. Številni protikoronski ukrepi s svojimi spodbudami so namreč, kot omejitev postavile neizplačilo poslovne uspešnosti poslovodnim delavcem. Kako lahko v podjetju kljub tem pravilom, izplačati poslovno uspešnost in ohraniti ugodnejšo davčno obravnavo?


Delovno pravni vidik


Podjetje oziroma poslovodstvo si mora zato najprej odgovoriti ali so pogoji uspešnosti poslovanja v letošnjem letu takšni, da lahko do izplačila poslovne uspešnosti pride!


Zakon o delovnih razmerjih glede poslovne uspešnosti napotuje na posamezne kolektivne pogodbe dejavnosti oziroma interne akte in pravilnike podjetja. Na podlagi slednjega je podjetje že v preteklosti določila merila in kriterije izplačila tega dodatka.


Če povzamemo, osnovna pravila so določena v posamezni kolektivni pogodbi in/ali v internih aktih podjetja in nenazadnje tudi v pogodbi o zaposlitvi.


Kot primer navajamo kolektivno pogodbo za gradbeno dejavnost, ki ureja izplačilo plače za poslovno uspešnost, v členu, ki ureja osebno veljavnost, določa, da kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcu, pri čemer za poslovodne delavce in prokuriste kolektivna pogodba ne velja, razen če je tako določeno v pogodbi o zaposlitvi.


Proti koronski ukrepi


Prepoved izplačila dobička, nakupa lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačilo nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020, velja pri naslednjih ukrepih:


Nadomestilo plače in oprostitev plačila vseh prispevkov za začasno čakanje na delo za obdobje 13.3. do 31.5.2020.


Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa za čas od 1.6. do 31.12.2020.


Po pojasnilih FURS termin poslovodne osebe pomenijo osebe, ki s pravno osebo, ki je pridobila pomoč, niso le v delovnem razmerju, ampak imajo tudi statusni položaj poslovodstva kot ga predvideva statusno pravni predpis. Poslovodstvo je v statusno pravnem razmerju s pravno osebo, kot ga predvideva statusno pravni predpis, pooblastilo za vodenje poslov pa jim je podeljeno na podlagi statusnega predpisa.


Zakon o dohodnini


Zakon o dohodnini ločuje med delodajalci, za katere velja kolektivna pogodba in med delodajalci, ki svoje kolektivne pogodbe nimajo določene.

V primeru prvih so pravice in merila določena v kolektivni pogodbi. Za delodajalce brez kolektivne pogodbe pa zakonodajalec pravi, da imajo vsi delavci pravico do izplačila poslovne uspešnosti na podlagi meril, ki jih opredeljuje splošni akt delodajalca.Npr., v kolikor so delavci imeli na določen dan sklenjeno delovno razmerje s podjetjem, so upravičeni do izplačila poslovne uspešnosti. Merila in kriteriji po katerih podjetje določa komu pripada poslovna uspešnost, morajo biti za vse delavce enaki.


Povzetek


Vodilni delavci, katerim pooblastilo za vodenje določenih poslov podeli tisti, ki ima pooblastilo za vodenje poslov na podlagi statusno pravnega predpisov, ne glede na to, da lahko v širšem smislu predstavljajo vodstvo pravne osebe, pa predstavljajo samo del podjetja/pravne osebe in so le v delovnem razmerju s to pravno osebo. Za takšen poslovni odnos v primeru izplačila poslovne uspešnosti, ni vračila protikoronskih spodbud.


Vodilni delavci oziroma poslovodne osebe, ki imajo pooblastila za vodenje poslov na podlagi statusno pravnih predpisov naj preverijo, kaj za njihovo družbo opredeljujejo kolektivne pogodbe. V kolikor le te ne veljajo za poslovodne delavce, potem pravila glede izplačil poslovodne uspešnosti določa pogodba o zaposlitvi. Prav isto velja tudi za delodajalce, za katere posamezne kolektivne pogodbe ne veljajo.


Vsi upravičenci, ki jih naslavlja Zakon o dohodnini, so tisti, ki jih določa kolektivna pogodba ali sam pravilnik (splošni akt) delodajalca, kadar kolektivne pogodbe zanj ni. V kolikor v njih vodilni delavci niso navedeni, kot upravičenci do poslovne uspešnosti, potem ob morebitnem izplačilu nagrad vsem delavcem razen poslovodnim osebam, ni potrebno vračati prejetih sredstev iz prootikoronskih spodbud.


Delodajalec naj torej presodi naprej, ali so rezultati podjetja takšni, da ustrezajo merilom izplačil poslovne uspešnosti. Za tem sledi, kaj glede poslovodnih oseb določa kolektivna pogodba, splošni akt delodajalca in sama pogodba o zaposlitvi. Če katerikoli od slednjih poslovodje izključuje iz kroga upravičencev, lahko ostalim delavcem del plače za poslovno uspešnost v letu 2020 in za leto 2021 izplačate in pri tem ne bo potrebno vračati finančnih pomoči.V kolikor bi potrebovali dodatne informacije ali pomoč pri razrešitvi vaše dileme, vas vabimo, da nas kontaktirate na elektronski naslov info@cr-go.si. Lahko pa izkoristite možnost pogovora spodaj desno. Vabljeni!
128 views0 comments

Comentarios


bottom of page