top of page
 • clemente-rogelja

Dobave blaga v EU

S 1.1.2020 so se zaostrili pogoji dokazovanja dobav blaga v Evropsko Unijo. Prodajalec, ki prodaja blago v EU in pri tem »izkoristi« oprostitve pri zaračunavanju DDV mora izpolnjevati naslednje pogoje.


1. Prodajalec in kupec sta identificirana za DDV v dveh različnih državah EU.


2. Kupec je dolžan prodajalcu sporočiti njegovo ID številko za DDV (na pogodbi, naročilnici, e-mail....).


3. Prodajalec (ali zanj računovodstvo) je dolžan do 20. v mesecu za pretekli mesec oddati poročilo o dobava blaga v EU na t.i. rekapitulacijskem poročilu.


4. Prodajalec razpolaga z dokazili, da je blago zapustilo ozemlje RS (spodaj navajamo pravila pri dokazovanju).Pravila pri dokazovanju:


Če blago odpošlje ali odpelje kupec ali tretja oseba za njegov račun, mora prodajalec razpolagati s;

 • pisno izjavo pridobitelja, ki mora vsebovati datum izdaje, ime in naslov pridobitelja, količino in vrsto blaga, datum in kraj prihoda blaga, identifikacijsko številko prevoznega sredstva v primeru dobav prevoznih sredstev, identifikacijo osebe, ki sprejema blago za račun pridobitelja, namembno državo članico. Pridobitelj mora izjavo posredovati dobavitelju do 10. v mesecu, ki sledi mesecu dobav in

 • dve nenasprotujoči si dokazili iz skupine A ali z enim iz skupine A in enim iz skupine B.

Če blago odpelje ali odpošlje dobavitelj ali tretja oseba za njegov račun izbere;

 • dve nenasprotujoči si dokazili iz skupine A ali

 • eno dokazilo iz skupine A in eno dokazilo iz skupine B.


Dokazila iz skupine A uredbe:

 • podpisan tovorni list CMR,

 • nakladnica,

 • račun za letalski prevoz blaga,

 • račun prevoznika blaga.Dokazila iz skupine B uredbe:

 • zavarovalna polica v zvezi z odpošiljanjem ali prevozom blaga ali bančni dokumenti, ki dokazujejo plačilo odpošiljanja ali prevoza blaga,

 • uradni dokumenti, ki jih izda javni organ, kot je notar, in ki potrjujejo prihod blaga v namembno državo članico,

 • potrdilo, ki ga izda imetnik skladišča v namembni državi članici in ki potrjuje skladiščenje blaga v tej državi članici.

285 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page