top of page
  • clemente-rogelja

Kako ravnati v primeru karantene na domu?

Updated: Dec 1, 2020


Na spletni strani NIJZ so z dne 12.11.2020 podana nova navodila glede ureditve karantene na domu. Zaradi spremenjene epidemiološke situacije epidemiologi vzpostavijo stik samo z na novo potrjenimi okuženimi osebami.


Po navodilu epidemiologa bo okužena oseba, obvestila vse, s katerimi je bila v tesnem stiku. Stikom je svetovano naj ostanejo doma in ravnajo, kot da so v karanteni na domu.


Za pridobitev pravice do uveljavljanja povračila nadomestila za karanteno na domu za zaposlene in za samozaposlene potrebujete potrdilo o prestajanju karantene na domu.

Po novem jo pridobite na portalu eUprava na naslednji povezavi.


Na podlagi izpolnjenega obrazca boste na svoj elektronski naslov prejeli potrdilo.Ukrep povračila izgubljenega dohodka za samozaposlene


Samozaposleni, družbeniki, ki so poslovodne osebe in kmetje so upravičeni do vračila izgubljenega dohodka, ki znaša:

  • 250 EUR za 10 dni,

  • 500 EUR za 20 dni,

  • 750 EUR v enem mesecu.


Izgubljen dohodek pomeni odrejeno karanteno na domu. Pri tem je pomembno, da samozaposleni dela ne more opravljati od doma.


Za čas, ko upravičenec prejema povračilo izgubljenega dohodka, ni upravičen do mesečnega temeljnega dohodka in obratno.


Ne izplačevanja nadomestil in prispevkov za obvezna socialna zavarovanja so obremenjena z globami. Povračola se nakazujejo vsakega desetega v mesecu za pretekli mesec v odvisnosti od oddanih vlog.Ukrep povračila nadomestila plače za čas odrejene karantene na domu za zaposleneDelodajalec uveljavlja povračilo na podlagi elektronske vloge pri Zavodu RS za zaposlovanje v osmih dneh od začetka odsotnosti delavca. Delodajalec mora v obdobju prejemanja povračila delavcem izplačevati neto nadomestila plače in poravnavati prispevke obveznega socialnega zavarovanja. V obratnem primeru mora vsa prejeta sredstva vrniti.


Nadomestilo se obračuna v višini 80 % povprečja zadnjih treh mesecev. Nadomestilo se s tem ukrepom povrne v celoti.


Ukrep velja do 31. decembra 2020, s tem da se povračila za odrejeno karanteno upoštevajo za izplačana nadomestila plače od 1.10.2020.

Neizplačevanja nadomestil in prispevkov za obvezna socialna zavarovanja so obremenjena z globami.
92 views0 comments

Comments


bottom of page