top of page
  • clemente-rogelja

Nov paket ugodnih brezobrestnih posojil

Javni sklad za malo gospodarstvo Goriške je na spletni strani objavil nove razpise za gospodarstvo.


Z novim paketom se mikroposojila ukinjajo in se smiselno preusmerjajo na razpise za investicije in podporo poslovanju. Vsem novim razpisom je skupno slednje, da so namenjeni mikro in malim podjetjem z vsaj enim zaposlenim na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Javni sklad. Med zaposlene spadata tako samostojni podjetnik, kot tudi direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, ki je hkrati tudi lastnik te družbe.

Obresti se ne zaračunavajo, možen je moratorij. Obvezno je zavarovanje posojila. Prvi rok za prijavo je 18.6 in naslednji 3.9.2021.


Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil za ublažitev posledic epidemije COVID-19


Namen tega razpisa je zagotavljanje likvidnosti in pokriva stroške nakupa materiala, trgovskega blaga in storitev. Med slednje spadajo tudi najemi in stroški plač. Maksimalna višina posojila je 20.000 €. Upoštevajo se upravičeni stroški od 1.3.2021 dalje.

V okviru tega razpisa se nudi tudi pomoč pri kritju stroškov zavarovanja posojila.


Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil za podporo poslovanju


Namen razpisa je zagotavljanje likvidnosti. Krijejo se stroški materiala, trgovskega blaga in storitev. Med slednje spadajo tudi najemi in stroški plač. Maksimalna višina posojila je 100.000 €. Upoštevajo se upravičeni stroški od 1.5.2021 dalje.


Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil


Namen razpisa je ohranjanje delovnih mest. Krijejo se investicije v nakup opreme, gradnjo, nakup zemljišč v povezavi z investicijo, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost. Maksimalna višina posojila je 100.000 €. Upoštevajo se upravičeni stroški od 1.5.2021 dalje.
53 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page