top of page
  • clemente-rogelja

PKP 8 - kolikšna je tokratna pomoč gospodarstvu?


3.2.2021 je Državni zbor potrdil osmi protikoronski paket. V nadaljevanju predstavljamo kratek pregled najpomembnejših ukrepov za pomoč gospodarstvu!


Čakanje na delo


Ukrep čakanja na delo se podaljšuje do 30.4.2021, z možnostjo dvakratnega podaljšanja za en mesec. Tokratna najpomembnejša sprememba je, da je podjetjem, ki jim je za čas, ko zaradi epidemije COVID-19, s predpisi onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti, v povračilo nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, vključeno nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II).


Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019 oziroma 2020. Če niso poslovali v celotnem letu 2019, 2020 oziroma 2021, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki so se jim po njihovi oceni povprečni mesečni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019, 2020 oziroma 2021.


Subvencija se lahko kombinira tudi z drugimi ukrepi za podporo ohranjanju delovnih mest, če kombinirana podpora ne povzroči prekomernega nadomestila za stroške plač posameznega delavca.


Kritje razlike do minimalne plače


S 1.1.2021 se je višina minimalne bruto plače dvignila na 1024,24 EUR. Za prvo polletje letošnjega leta pripada delodajalcu 50 EUR subvencije za delavce z nižjo ali enako plačo minimalni plači.


Obračunavanje in plačevanje prispevkov za socialno varnost od nižje osnove


Za drugo polletje leta 2021 bo veljalo, da se osnova od katere se obračunavajo prispevki za socialno varnost izenačuje z višino minimalne plače. Naj spomnimo, ta trenutek je najnižja zavarovalna osnova 1052,30 in je le za 28,06 EUR višja od minimalne plače.


Krizni dodatek


Zaposlenim, ki delajo in katerih zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača ob plači za december 2020 krizni dodatek v višini 200 EUR. Zadnja plača je plača preteklega meseca torej meseca novembra 2020. Upošteva se plača, ki je sestavljena iz osnovne plače, dodatkov za delovno uspešnost, dodatkov na delovno dobo, in vse, kar določajo posamezne kolektivne pogodbe dejavnosti ali pogodba o zaposlitvi. PKP8 popravlja sedmi protikoronski zakon in tako iz višine dvakratnika minimalne plače črta izplačilo poslovne uspešnosti. Dodatek velja za mesec december 2020!


Bolniška odsotnost


PKP5 je določal: Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti z dela (bolniški list), ki ga izda osebni zdravnik, do tri zaporedne delovne dni v kosu – največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Delavec je o tem dolžan obvestiti delodajalca pisno ali elektronsko že prvi dan odsotnosti. V kolikor se pri delavcu bolezen po treh dneh nadaljuje, pravica do enkratne odsotnosti z dela ni izkoriščena. Nadomestilo plače za primer tega ukrepa je 80 % plače delavca v preteklem mesecu za polni delovni čas in se refundira s strani sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja (ZZZS) na podlagi podane vloge s strani delodajalca. Ta ukrep se podaljšuje do konca leta 2021.
77 views0 comments

Comments


bottom of page