top of page
  • clemente-rogelja

PKP7 - kritje fiksnih stroškovS 1.1.2021 se merila za izračun upravičenosti do kritja fiksnih stroškov spreminjajo. Spremembe vplivajo na tiste, ki so vlogo že oddali, kot tudi na tiste, ki se lahko poiščejo pri novih pogojih in tako do 15.1.2021 oddajo vlogo za nazaj. Ukrep fiksnih stroškov ostaja za obdobje oktober, november in december 2020 in se podaljšuje do 31.3.2021. Pogoji uveljavljanja so:

  • Padec prihodkov iz poslovanja oktober, november in december 2020 v primerjavi z istim obdobjem leta 2019, za več kot 30 %.

PKP7 ponuja možnost drugačnega izračuna upada prihodka. Če je za upravičenca ugodneje, lahko primerja prihodke od prodaje v upravičenem obdobju glede na povprečno število zaposlenih ali celo prihodke od prodaje glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč.

  • Upravičenec ima vsaj enega zaposlenega ali samozaposlenega na dan 28.11.2020. Tistim, ki so jim prihodki iz prejšnje alineje upadli za več kot 70 %, pripada do največ 2000 EUR mesečno na zaposlenega. Sprememba je v višini upravičenosti iz 1000 EUR na 2000 EUR in v tem, da sedaj ni več pogoja, da je delavec zaposlen za nedoločen čas ampak je pogoj izračun povprečnega števila zaposlenih na podlagi števila delovnih ur za obdobje od 1.12.2019 do 30.11.2020.


  • Upravičenec je v zadnjih treh mesecih ugotovil neto izgubo. PKP7 spreminja ta del v tem, da se višini neto izgube prišteva četrtina akontacije dohodnine iz dejavnosti. Najvišje možno kritje je torej 90 % neto izgube za oktober, november in december 2020 ter četrtina predvidene akontacije dohodnine iz dejavnosti.

Obstaja verjetnost, da bodo za tiste, ki ste do 31.12.2020 uveljavljali kritje fiksnih stroškov, novi pogoji za vas ugodnejši. Nekateri, ki po pogojih iz prejšnjega zakona niste bili upravičeni do kritja, ste lahko po teh upravičeni. Čas za ureditev izjav za obdobje lanskega leta je do 15.1.2021. Glede novega obdobja (januar, februar, marec 2021), pa, ko bo kaj več jasnega.Želite izvedeti več? Pišite na narocanje@cr-go.si 


275 views0 comments

Comments


bottom of page