top of page
  • clemente-rogelja

PKP8 - čakanje na delo

Updated: Feb 15, 2021

S 1.2.2021 se podaljšuje ukrep čakanja na delo, ki tako neprekinjeno traja že od 13.3. 2020. Kako je ta ukrep drugačen od vseh ostalih? Na to in še nekaj drugih vprašanj odgovarja spodnji prispevek.


Možnosti povračila ukrepa čakanja na delo boste deležni vsi, katerim so prihodki iz poslovanja v letu 2021 (ocena, ker ta trenutek ne moremo vedeti, kakšno bo poslovanje letošnjega leta) upadli za več kot 20 % glede na prihodke poslovanja v letu 2020 ali v letu 2019.

Zakonodajalec tokrat ponuja možnost primerjave z obema letoma, kar pomeni, da ima podjetje ali podjetnik več kot 20 % padec v letu 2021 v primerjavi ali z letom 2020 ali z letom 2019. Lahko ima padec v primerjavi z obema letoma. V kolikor pa ne beleži ustreznega padca z obema letoma, mu povračilo ne bo pripadalo.


Najbolj pomembna novost pa je, da bo povračilo v kritju vseh stroškov plač (bruto II) za tiste, katerim je zaradi predpisov onemogočeno opravljanje dejavnosti. Več o tem pojasnjujejo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v naslednjem prispevku Pojasnilo v zvezi s tretjim odstavkom 44. člena ZDUOP.


Kaj s predpisi onemogočeno opravljanje dejavnosti pomeni, razlaga četrti in peti odstavek prispevka.

Predpis pomeni npr. odlok Vlade Republike Slovenije. Pri tem pojasnjujejo, da tudi, če podjetje ali podjetnik delno opravlja dejavnost v smislu osebnega prevzema ali dostave hrane pijače... še vedno ustreza omenjenemu pogoju, in mu je povračilo stroškov plač v celoti tudi priznano.

V kolikor ima podjetje ali podjetnik več dejavnosti in za nekatere izmed njih ne velja, da je s predpisi onemogočeno njihovo izvajanje, za nekatere pa slednje velja, za zaposlene v "zaprtih" dejavnosti velja kritje celotnih stroškov plač. Pripada jim tudi v sorazmernem delu za čas, ko je bilo njihovim dejavnostim onemogočeno izvajanje (polovica meseca in podobno).


Vsa ostala pravila, ki določajo tokraten ukrep povračil čakanja na delo so enaka oziroma podobna prejšnjim. Omeniti bi bilo potrebno samo globe, ki se tokrat razširjajo na več kršitev. Več o njih pa v prispevku Vračanje državne COVID pomoči – čakanje na delo – drugi del.

84 views0 comments

コメント


bottom of page