top of page
  • clemente-rogelja

Prodaja na daljavo fizičnim osebam iz EU

Republika Slovenija se že dalj časa pripravlja na uvedbo sprememb Direktiv EU glede obračunavanja DDV pri poslovanju z Evropsko Unijo. Spremembe veljajo za vas, ki opravljate določene storitve ali prodajate blago na daljavo fizičnim osebam iz drugih držav Evropske Unije. Le te naj bi stopile v veljavo s 1.7.2021.


Uvozna ureditevNekateri dobavitelj ali druga oseba na njegov račun to blago odpošlje ali prevaža s tretjega ozemlja ali iz tretje države prejemniku v državi članici, tudi kadar dobavitelj posredno sodeluje pri prevozu ali odpošiljanju blaga.


Osnovne karakteristike so, da blago pride iz tretjih ozemelj v EU in je vrednost tega blaga manjša od 150 €. Blago ni trošarinsko blago. Prejemnik je fizična oseba – končni potrošnik.


Dobavitelji:

· Davčni zavezanec EU brez posrednikov.

· Domnevni dobavitelj s sedežem v EU.

· Davčni zavezanci in domnevni dobavitelji[1], ki nimajo sedeža v EU morajo imenovati posrednika.


Kdor uporablja uvozno ureditev mora pridobiti posebno identifikacijsko številko za uporabo sistema VEM za uvoz.


Kako deluje sistem uvozne ureditve?

Dobavitelj, domnevni dobavitelj, posrednik dobavi blago iz tretjih ozemelj in držav za naročnike fizične osebe iz različnih držav EU. Pri uvozu teh artiklov, ki so vredne manj od 150 € ne plača uvoznega DDV. Ta uvoz je oproščen plačila DDV. Dobavitelj pri prejemu plačila s strani fizičnih oseb obračuna in plača DDV skladno z zakonodajo države iz katere fizična oseba – kupec prihaja.


Kaj pa če ne izbere sistema uvozne ureditve?

Dobavitelj nabavi blago iz tretjih držav. Pri uvozu plača uvozne dajatve in carino. Pri prodaji tega blaga na slovenskem trgu zaračuna in plača slovenski DDV. V kolikor blago pošiljčno dostavlja v druge države EU do 10.000 € skupne prodaje, zaračuna slovenski DDV. Nad to višino uporablja poseben sistem Unijske ureditve.


Unijska ureditev


Kadar skupna vrednost vseh opravljenih storitev[2] in dobav blaga na daljavo fizičnim osebam – končnim potrošnikom presega 10.000 €, se kot kraj opravljanja storitev in dobave blaga pri prodaji na daljavo smatra kraj, kjer ima naročnik sedež ali kjer se dobava blaga konča – pri kupcu.


Davčni zavezanec, ki opravlja tovrstne storitve ali prodaje blaga na daljavo v EU je dolžan do konca januarja tekočega leta poslati podatke o opravljenih transakcijah v predhodnem koledarskem letu. Kadar se v koledarskem letu preseže prag 10.000 € se kot kraj opravljanja storitve ali dobave blaga na daljavo smatra kraj prejemnika blaga ali naročnika storitve- Unijska ureditev. Davčni zavezanec lahko kadarkoli pred preseganjem tega praga prostovoljno vstopi v sistem Unijske ureditve.


Za obvezen vstop v Unijsko ureditev se ugotavlja vrednost storitev in dobav blaga v predhodnem in tekočem letu , torej od 1. januarja 2021 dalje. V kolikor preseže mejno vrednost 10.000 € je dolžan izbrati eno izmed ureditev: ali Unijski sistem VEM ali identifikacija za DDV v državi članici, kjer opravlja omenjene storitve ali prodaja blago na daljavo končnim potrošnikom.

Dobava blaga na daljavo v EU preko elektronskega vmesnika


Te transakcije opravljajo domnevni dobavitelji preko elektronskega vmesnika, ki imajo sedež v EU ali izven EU – trg, platforma, portal..... Pod to kategorijo spadajo le transakcije prodaje na daljavo iz tretjih držav in ozemelj do vrednosti 150 € - blago nizke vrednosti. Dobave blaga znotraj EU, če jih opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v EU in dobavlja blago fizičnim osebam – končnim potrošnikom.


Pri vseh zgoraj omenjenih primerih se opcijsko lahko uporablja Sistem unijske ureditve sistema VEM.

Davčni zavezanec uporablja svojo davčno številko. Oddaja posebne kvartalne obračune do zadnjega dne meseca po preteku obračunskega obdobja.....


Unijsko ureditev lahko uporabljajo tudi davčni zavezanci, ki imajo sedež izven EU samo za dobave blaga na daljavo. To lahko opravlja sam ali preko elektronskega vmesnika – domnevnega dobavitelja.


Neunijska ureditev


Med slednje spadajo opravljanje vseh storitev med podjetji in potrošniki za prejemnike v EU. Med tukaj omenjene storitve spadajo storitve, katerih kraj opravljanja storitev spada ozemlje ene izmed držav članic EU. Tak davčni zavezanec, ki ima sedež izven EU pridobi posebno ID številko in vstopi v sistem Neunijske ureditve sistema VEM.
[1] Davčni zavezanec, ki prejme blago od osnovnega dobavitelja in ga posreduje končnemu potrošniku. Domnevni dobavitelj dobavlja blago preko elektronskega vmesnika. [2] 27.,28.,29.,30. a, b, c člen ZDDV-1

317 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page