top of page
  • clemente-rogelja

Reševanje najemnih razmerij v epidemiji
KAKO DRŽAVA S SVOJIMI UKREPI REŠUJE PROBLEMATIKO NAJEMNIH RAZMERIJ V ČASU EPIDEMIJE?


Lastniki poslovnih stavb ali prostorov so Republika Slovenija ali samoupravne lokalne skupnosti


94. člen ZIUOPDVE dovoljuje najemnikom, da se jim oprosti najemnina ali del najemnine. Ukrep velja za obdobje razglašene epidemije v RS, to je od 19.10.2020 dalje, do preklica.

Odločanje o tem, ali je najemnik upravičen do oprostitve najemnine ali njenega dela, je v domeni predstojnika upravljalca ali župana.


Da lahko najemnik izkoristi ta ukrep, mora na podlagi Pravilnika o izvajanju oprostitve plačila najemnin zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19, oddati vlogo. Rok je 30. april 2021.Ostali lastniki privatnega sektorja (podjetja, samostojni podjetniki, fizične osebe)


117. člen ZIUPOPDVE omogoča najemnikom, da za čas onemogočenega ali omejenega opravljanja gospodarske dejavnosti, zahteva odlog plačila obveznosti iz najemnega razmerja, zahteva prekinitev najemnega razmerja ali podaljšanje.


Med obveznosti spadajo najemnina in vsa druga plačila v zvezi z najemom poslovne nepremičnine. Ukrep pokriva le odlog celotne najemnine, kar pa ne pomeni, da se najemnik in najemodajalec ne dogovorita tudi o možnosti znižanja najemnine. Taka odločitev je v celoti v njuni avtonomni sferi. Odlog plačila je možen za najemnino in za obdobje, ko najemnik ni mogel opravljati svoje dejavnosti ali jo je opravljal v bistveno zmanjšanem obsegu.


Plačilo najemnine se odloži najpozneje za šest mesecev od izteka veljavnosti tega ukrepa, ki je 30.6.2021. Če želi najemnik uveljavljati enega izmed zgornjih ukrepov, mora svojo zahtevo pisno poslati najemodajalcu do 15.1.2021. Slednje velja za obdobja v letu 2020, ko je bilo poslovanje podjetij oteženo ali onemogočeno zaradi epidemije. Za vsako nadaljnjo zahtevo pa velja, da jo mora najemnik pisno poslati, preden obveznost zapade v plačilo.Želite izvedeti več! Pišite na narocanje@cr-go.si. 


95 views0 comments

Comments


bottom of page