top of page
  • clemente-rogelja

Skrajšani delovni čas – ukrep namenjen delodajalcem do 30.9.2021V Uradnem listu 112/2021 z dne 13.7.2021 je Vlada Republike Slovenije skupaj z državnim zborom potrdila naslednji interventni zakon za pomoč gospodarstvu; Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) .


Eden izmed ukrepov tega zakona je tudi Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas. Vsebinsko je ta ukrep enak vsem prejšnjim, ki so prvič stopili v veljavo z junijem 2020 in ste jih delodajalci lahko koristili ves ta čas.


Posebnosti tega ukrepa so, da skušajo olajšali delovanje gospodarskih subjektov v primerih, ko je količina dela ali naročil zmanjšana zaradi epidemije COVID, v primerjavi z obdobjem pred epidemijo.


Tudi to podaljšanje vsebinsko ne odstopa od prejšnjih.


Kdo lahko koristi ta ukrep?


· Pravna ali fizična oseba, ki je bila v Poslovni register Slovenije vpisana pred 31.12.2020.


· Zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas.


· Mu je s predpisi Vlade omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti.


· Najmanj 10 % zaposlenih mesečno ne more zagotavljati 90 % dela.


Kolikšna je višina delnega povračila nadomestila plače?


Krije se 100 % strošek plače (bruto II) obračunanega nadomestila plače za skrajšani delovni čas, vendar ne več kot polovico povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za leto 2020 - 997,36 €.


Pogoji uveljavljanja?


· Na dan oddaje vloge na Zavod za zaposlovanje mora imeti delodajalec poravnane vse obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti, ki jih pobira davčni organ.


· Na dan oddaje vloge ima oddane vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let.


· V času prejemanja sredstev in še mesec dni po tem obdobju ne bo odpovedal pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.


· V času odrejenega skrajšanega dela ne bo odrejal nadurnega dela, neenakomerno ali začasno prerazporejal delovnega časa.


· Delodajalec bo vodil evidenco o izrabi delovnega časa iz (3) 21. člena ZIUPGT.


V kolikor delodajalec začne postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe mora prejeta sredstva vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi. Prav tako v letu 2021 in za leto 2021 ne sme izplačevati dobička, nakupiti lastne delnice ali lastne poslovne deleže, izplačati nagrad poslovodstvu... V kolikor se karkoli od naštetega zgodi, je delodajalec dolžan prejeta sredstva vrniti, skupaj z zamudnimi obrestmi.


Zakonodajalec je v 47. členu določil tudi globe v primeru kršitev odrejanja nadurnega dela, odrejanja ukrepa skrajšanega delovnega časa v odpovednem roku, v zakonskih rokih izvedel odpoved iz poslovnega razloga in ni obvestil finančnega organ

a o izplačilih dobička, nakupih lastnih deležev ali izplačilih uspešnosti poslovodnim delavcem.

49 views0 comments

Comments


bottom of page