top of page
  • clemente-rogelja

Ukrep povračila nekritih fiksnih stroškov za leto 2021


Finančna uprava je odprla portal za oddajo vlog za kritje nekritih fiksnih stroškov za prve tri mesece leta 2021. Rok za oddajo vlog je do 31. marec 2021.


Pogoji uveljavljanja so:

  • Padec prihodkov iz poslovanja januar, februar in marec 2021 v primerjavi z istim obdobjem leta 2019, za več kot 30 %.

PKP7 ponuja možnost drugačnega izračuna upada prihodka. Če je za upravičenca ugodneje, lahko primerja prihodke od prodaje v upravičenem obdobju glede na povprečno število zaposlenih ali celo prihodke od prodaje glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč.

  • Upravičenec ima vsaj enega zaposlenega ali samozaposlenega na dan 28.11.2020. Tistim, ki so jim prihodki iz prejšnje alineje upadli za več kot 70 %, pripada do največ 2000 EUR mesečno na zaposlenega. Sprememba je v višini upravičenosti iz 1000 EUR na 2000 EUR in v tem, da sedaj ni več pogoja, da je delavec zaposlen za nedoločen čas ampak je pogoj izračun povprečnega števila zaposlenih na podlagi števila delovnih ur za obdobje od 1.12.2019 do 30.11.2020.


  • Upravičenec je v obravnavanih treh mesecih ugotovil neto izgubo. PKP7 spreminja ta del v tem, da se višini neto izgube prišteva četrtina akontacije dohodnine iz dejavnosti. Najvišje možno kritje je torej 90 % neto izgube za oktober, november in december 2020 ter četrtina predvidene akontacije dohodnine iz dejavnosti.


264 views0 comments

Comments


bottom of page