top of page
  • clemente-rogelja

Vračanje državne COVID pomoči – čakanje na delo – drugi del
Bliža se zaključek letnih poročil za leto 2020 in s tem tudi oddaje davčnih obračunov za samozaposlene in podjetja. Leti 2020 in 2021 sta nam postregli s kar osmimi protikoronskimi paketi, ki so vsak zase določali načine vračil državnih pomoči, v primeru, da upravičenci niso izpolnili zahtevanih pogojev.
Čakanje na delo od 13.3. do 30.9.2020


V primeru upada prihodkov iz poslovanja za 10 % ali manj v letu 2020 v primerjavi z letom 2019, se sredstva vračajo brez zamudnih obresti. Delodajalec je dolžan vložiti izjavo na Finančni urad do roka za oddajo davčnega obračuna leta 2020. Furs mu na podlagi izdane odločbe dodeli 30 dnevni rok vračila sredstev. V primeru zamude plačila se zaračunavajo zamudne obresti. Ukrep je sofinanciral celoten strošek plač za obdobje marec, april in maj. Za preostalo obdobje pa strošek bruto plače, prispevki delodajalca na bruto osebni dohodek so ostali v njegovo breme.


Čakanje na delo od 1.10. do 31.1.2021


V primeru upada prihodkov iz poslovanja za 20 % ali manj v letu 2020 v primerjavi z letom 2019, se sredstva vračajo brez zamudnih obresti. Delodajalec je dolžan vložiti izjavo na Finančni urad do roka za oddajo davčnega obračuna leta 2020. Furs mu na podlagi izdane odločbe dodeli 30 dnevni rok vračila sredstev. V primeru zamude plačila se zaračunavajo zamudne obresti. Ukrep je sofinanciral strošek bruto plače, prispevki delodajalca na bruto osebni dohodek so ostali v njegovo breme.


Čakanje na delo od 1.2. do 20.4.2021


V primeru upada prihodkov iz poslovanja za 20 % ali manj v letu 2021 v primerjavi z letom 2019 ali letom 2020, se sredstva vračajo brez zamudnih obresti. Delodajalec je dolžan vložiti izjavo na Finančni urad do roka za oddajo davčnega obračuna leta 2021. Furs mu na podlagi izdane odločbe dodeli 30 dnevni rok vračila sredstev. V primeru zamude plačila se zaračunavajo zamudne obresti. Ukrep sofinancira strošek bruto plače, prispevki delodajalca na bruto osebni dohodek je ostajajo v njegovo breme. Za delodajalce, katerim je opravljanje dejavnosti onemogočeno zaradi predpisov, se krije celoten strošek plače. Neobveščanje Finančnega urada se tudi kaznuje z globo.Vračilo zaradi izplačila dobička, nakupa lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačila nagrad ali dela plače za poslovno uspešnost poslovodstvu


Ukrep čakanja na delo v obdobju od 13.3.2020 do 31.5 2020 in v obdobju od 1.2.2021 do 30.4.2021 določa, da se v primeru teh izplačil sredstva vračajo, skupaj z zamudnimi obrestmi.


Vračilo zaradi odrejanja nadurnega dela, začasnega prerazporejanja delovnega časa, neobveščanja zavoda o vrnitvi na delo, predložitve lažnih izjav o poravnanih davčnih obveznostih in oddanih obračunih davčnih odtegljajev


Kršenje teh pravil v vseh omenjenih obdobjih povzroči vračilo sredstev. Za zadnje obdobje pa so za te kršitve tudi predpisane globe.


Vračilo zaradi kršitev prepovedi odpuščanja iz poslovnega razloga


Za vsa obdobja razen prvega velja obveznost vračila sredstev. Za zadnje obdobje pa se kršitev tudi kaznuje z globo.


Vračilo zaradi likvidacije podjetja


Če podjetje začne postopek likvidacije v obdobju prejemanja sredstev ali po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja, se sredstva vrnejo v celoti. Vsa obdobja vsebujejo enaka določila.

Comments


bottom of page