top of page
  • clemente-rogelja

Vračanje državne COVID pomoči – samozaposleni – prvi del

Updated: Feb 9, 2021


Bliža se zaključek letnih poročil za leto 2020 in s tem tudi oddaje davčnih obračunov za samozaposlene in podjetja. Leto 2020 nam je postreglo s kar sedmimi protikoronskimi paketi, ki so vsak zase določali načine vračil državnih pomoči. V primeru, da upravičenci niso izpolnili zahtevanih pogojev, so pomoč dolžni vračati.


Samozaposleni so v lanskem letu prejeli pomoč iz različnih ukrepov. Za potrebe kritja izpada prihodkov iz poslovanja, kot posledico zaprtja ali zelo omejenega obsega njihovega poslovanja, je država sprejela ukrep mesečnega temeljnega dohodka. Upravičenci so lahko koristili ta ukrep v spomladanskih mesecih ter v zadnjih treh mesecih leta 2020.

Za obdobje od 13.3 do 31.5.2020 prejemanja mesečnega temeljnega dohodka je samozaposlenim država prevzela plačilo prispevkov za socialno varnost. Pogoji, način vračila in obveznosti plačila zamudnih obresti ali globe so iste, kot v tabeli za mesečni temeljni dohodek za isto obdobje.


V drugi polovici leta 2020, za obdobje oktober, november in december je samozaposlenim pripadalo tudi vračilo delno povrnjenega izgubljenega dohodka. Za ta ukrep ni predvidenih pogojev in tudi ne vračil.


Kritje nekritih fiksnih stroškov je povezana s poslovanjem v zadnjih treh mesecev leta 2020. Krije se do 90 % neto izgube tega obdobja, ob pogoju ustreznega padca prihodkov in številu zaposlenih. Več o tem ukrepu v članku "Kritje fiksnih stroškov". Za ta ukrep je predvideno vračilo brez zamudnih obresti in glob, v kolikor samozaposleni ugotovi, da pogoje ni izpolnil. Vračilo je lahko v celotnem znesku ali samo v znesku preveč prijavljenega zneska kritja fiksnih stroškov.V naslednjem prispevku pa o vračanju pomoči ukrepov v zvezi z zaposlenimi.


Commentaires


bottom of page