top of page
  • clemente-rogelja

Gostinci - samoiniciativnost v epidemijiDanašnja informacija, da se epidemija podaljšuje za 60 dni, po vsej verjetnosti pomeni, da bo v tem enoletnem obdobju, gostincem in turističnim delavcem 208 dni onemogočeno opravljanje dejavnosti, kar predstavlja več kot pol leta. Nezavidljiva situacija že kaže znake resne skrbi in veliko vprašanj glede smiselnosti ohranjanja poslovanja.


Tako je eno izmed naših gostinskih podjetij naslovilo pismo županu in drugim odločevalcem v Mestni občini Nova Gorica. V njem so podani konkretni predlogi, kako pomagati tej dejavnosti. V nadaljevanju navajamo pismo v celoti.


 

Silvana Müllner s.p.

Sedejeva 2a

5000 Nova Gorica


- 14.1.2021


ZADEVA: PREDLOG INTEVENTNEGA ODLOKA ZA POMOČ GOSPODARSKIM SUBJEKTOM KATERI IMAJO PREPOVED DELOVANJA ZARADI RAZGLASITVE EPIDEMIJE COVID-19


Spoštovani g. župan


Najprej bi se radi zahvalili za Vašo pripravljenost pri iskanju skupnih rešitev v teh težkih časih predvsem pa bi Vam radi predstavili predlog, ki bi nekako zajezil propad celotne gospodarske dejavnosti, ki ima prepoved delovanja zaradi razglasitev epidemije COVID-19 ter možnost kjer bi nam tudi MO Nova Gorica skupaj s svojimi javnimi zavodi pomagala pri ohranitvi delovnih mest.


Dejstvo, da smo bili v letu 2020 od 366 dni zaprti kar 164 dni ter, da bomo imeli še kar nekaj časa prepoved delovanja kliče po aktivnih ukrepih za pomoč vsem gospodarskim subjektom, ki jim je bila dejavnost zaradi epidemije prepovedana. Dejstvo je, da javna podjetja, ki jih navajamo spodaj, goriškemu gospodarstvu, ki ne poslujejo, v tem času, ne opravljajo nobene dejavnosti razen izstavljanja računov, ki nimajo nobene podlage z realnostjo v kateri živimo. Izgovarjajo pa se na pravne podlage v obstoječih odlokih.

V največji meri bodo v kolikor ne boste hitro ukrepali, pripomogli k nelikvidnosti in s tem izpolnjevanju zakonskih določil za stečaje.


V zvezi s tem predlagamo in Vas vljudno naprošamo za potrditev ukrepov glede razmerij s katerimi bi se lahko ob dejstvu in upanju, da se bo epidemija umirila in da bi se izognili propadu podjetij ter s tem obdržali delovna mesta našim občanom.


In sicer:

· Za čas razglasitev epidemije oprostitev vseh dajatev, ki jih podjetjem, ki ne poslujejo izstavlja Javno podjetje Komunala Nova Gorica. Za že izstavljene račune se izstavijo dobropisi.


· Za čas razglasitev epidemije oprostitev vseh dajatev, ki jih podjetjem, ki ne poslujejo izstavlja Javno podjetje KENOG Nova Gorica. Za že izstavljene račune se izstavijo dobropisi.


· Za čas razglasitev epidemije oprostitev vseh dajatev, ki jih podjetjem, ki ne poslujejo izstavlja Javno podjetje Goriški Vodovodi. Za že izstavljene račune se izstavijo dobropisi.


· Za čas razglasitve epidemije sorazmerno zmanjšanje davka na uporabo stavbnega zemljišča. Ta sorazmerni delež se poračuna pri naslednjem obračunu tega davka.


· Možnost odloga plačila računov podjetjem kateri ne poslujejo za obdobje šestih mesecev. S tem, da bi podjetja odložene obveznosti plačali najpozneje v šestih mesecih po prenehanju veljavnosti ukrepa prepovedi opravljanja dejavnosti.Pri vseh predlogih bi poudarili, da bo MO Nova Gorica z njihovim sprejetjem le pridobila saj vse oprostitev ne bodo nikoli poravnane, ker bodo ob nesprejetju le teh podjetja likvidirana. Dejansko pomeni ukrep oprostitev dajatev, ki jih sploh ni.


Verjamemo , da so z malo volje zgornji ukrepi izvedljivi za kar pa bi seveda morali po hitrem postopku sprejeti interventni odlok s katerim bi premostili to situacijo pri čemer pa se zavedamo, da bomo morali v prihodnosti vsi skupaj res trdo delati.


V upanju, da boste o predlogu razmislili in ga tudi podprli Vas pozdravljam.LP in ostanite zdravi, Silvana Müllner 


Dosedanji ukrepi so konkretni in zelo koristni tistim, ki imajo oteženo poslovanje. Za podjetja, ki pa so popolnoma zaprta, pa zadostuje le za golo preživetje. Če so podjetja obremenjena s posojili, na primer zaradi investicij iz preteklih let, pa nimajo nikakršnih možnosti odplačevanja. Če vsemu skupaj pripišemo še nezmožnost delovati, ustvarjati, si lahko zamislimo psihološko situacijo podjetnikov, lastnikov in njihovih zaposlenih.


Najpomembnejši ukrepi protikoronskih zakonov za ohranjanje zaposlovanja in delovanja podjetij


  • povračilo ukrepa čakanja na delo v 100 % znesku vseh stroškov, nastalih s plačo za polovico marca, april in maj 2020 (padec prometa 10 %),

  • samozaposlenim izplačilo mesečnega temeljnega dohodka 700 EUR mesečno s kritjem prispevkov za socialno varnost za polovico marca, april in maj 2020 (padec prometa 10 %),

  • povračilo ukrepa čakanja na delo v 86 % znesku od vseh stroškov nastalih s plačo za drugi del oktobra, november, december 2020 in januar 2021 (padec prometa za 20 %).

  • samozaposlenim izplačilo mesečnega temeljnega dohodka 1100 EUR, v katerem naj bi bili tudi že vključeni prispevki za socialno varnost. (padec prometa 20 %).

  • Kritje fiksnih stroškov za oktober, november, december 2020, januar, februar, marec 2021 v maksimalnem znesku 90 % glede na neto izgubo.151 views0 comments

Comments


bottom of page