top of page

Zaupanje, kot ključ do uspeha v podjetjih

sobota, 19. december 2020

Takšna je moja ideja! Kdo mi lahko pomaga, da bo uspela? Brez občutka varnosti biti slišan, razumljen in spodbujan, ni rojstva novih idej. Brez zaupanja ni občutka varnosti in nenazadnje brez komunikacije, tako horizontalno, kot vertikalno se v podjetjih težko zgradi zaupanje. No področje komunikacije, pa je že popolnoma novo področje!

Stopaš po hodniku in prijetno zadiši po jutranji kavi. Vprašaš se: “Kdo v tem podjetju dela? Kje so vsi?” Samo še nekaj korakov in vstopiš v svetel prostor, poln ljudi. Večina njih je obrnjenih proti mali temnolaski, ki vneto razlaga in krili z rokami. Zasliši se: “To je ta ideja! Kako jo lahko naredimo boljšo?” V prostoru završi, kot v čebelnjaku. Vsak bi rad prispeval s svojim komentarjem.  Strpno, umirjeno in počasi zacveti ideja in opaziti je prve korake k uresničitvi.


Danes moderna službena okolja, kjer prisegajo na konstanten razvoj, vedno več pozornosti usmerjajo na dve dejstvi. Zaupanje in transparentnost! Tam je vsakemu členu ponujena možnost izpostaviti lastno kreativnost. Nudi se podpora in s tem se ustvarja občutek varnosti. Konec koncev je uspeh podjetja, delovanja na splošno, ki temelji na ekipnem delu, odvisna od vsakega posameznika. Vsak posameznik šteje! Za dosego takšne stopnje zaupanja pa je potrebna visoka stopnja transparentnosti. Slednje pomeni, da se vsak uspeh in tudi vsak neuspeh beleži in je dostopen vsakomur. Kadar zgradimo zaupanje v sebi in v svoje službene kolege, nadrejene, podrejene, ni težko vzpostaviti pozitiven in na zaupanju utemeljen odnos s strankami. Ko z njimi vzpostavimo tak odnos, uspeh ni daleč proč.


Velika umetnost je v delovnem okolju doseči visoko stopnjo zaupanja. Slednja dviguje produktivnost, kreativnost, moralnost in kadar ga v podjetjih manjka, tudi rezultati niso spodbudni. 

Zaupanje izvira iz naših lastnih norm in vrednot in ti so vsakomur lahko različne. Pri nekaterih diametralno nasprotne in pri nekaterih sorodne, podobne. Loterija je pričakovati, da bi se v katerem koli okolju našli skupaj ljudje samo sorodnih ali podobnih norm in vrednot.


Ampak! Nekaj pa je vsem nam skupno.


Sposobnost, integriteta in skrb za druge kraljujejo na merilniku zaupanja v drugega človeka. Sposobnost pomeni zmožnost opraviti svoje delo kvalitetno. Sledi mu integriteta, ki predstavlja slediti svojim načelom pri opravljanju svojega dela. In nenazadnje lastnost empatije, kjer pokažemo, da nam ni vseeno za ljudi.


Zanimivo je, da skladno z invidualnimi vrednotami, človek drugače dojema, kaj pravzaprav pomenijo te tri lastnosti. Za nekoga je ocena sposobnosti visok intelekt, za drugega red, za tretjega natančnost. Če govorimo o integriteti je za nekoga ta vrednota v obliki lojalnosti, za druge iskrenost.

Celotna zmes naših osebnosti lahko ustvari čarobno, navdihujoče ustvarjanje, rast in razvoj. Lahko pa ustvari našo največjo nočno moro.

Ostane zadnje, vroče vprašanje. 

Kako, kljub takšnim razlikam vzpostaviti delovno okolje tako, da ustvarimo tisto kar si želimo?


Brez občutka varnosti biti slišan, razumljen in spodbujan, ni rojstva novih idej, brez zaupanja ni občutka varnosti in nenazadnje brez komunikacije, tako horizontalno, kot vertikalno se v podjetjih težko zgradi zaupanje. No komunikacija, pa je že popolnoma nova tema!

bottom of page