top of page
  • clemente-rogelja

Odlog ali obročno plačilo davkov! PKP6

PKP6 omogoča odlog ali obročno plačilo vseh davčnih obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti. Veljavnost je do 31.12.2020 z možnostjo podaljšanja.

Razlog odloga ali obročnega plačila je izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije.Med odobritvami plačilnih ugodnosti tako najdemo davek na dodano vrednosti, akontacijo davka iz dejavnosti, davka iz dobička, davka od oddajanja premoženja v najem, akontacijo dohodnine od izplačil prejemkov fizičnim osebam.... ter vse prispevke za socialno zavarovanje. 

Vlogo zavezanec odda na dva načina:

* elektronsko preko portala eDavki kot lastni dokument ali

* po pošti ali na elektronski naslov finančnega urada, kjer je zavezanec vpisan v davčni register.


odlog_obrok_covid19_po.i
.docx
Download DOCX • 74KB

Morebiten obstoj dolga zavezanca do javnih blagajn, kot so globe za storjene prometne prekrške ali druge nedenarne nedavčne obveznosti, ne bodo ovira za odobritev odloga ali obročnega plačila davčnih obveznosti.

V kolikor davčni organ oceni, da bo plačilo teh obveznosti oteženo, lahko zahteva zavarovanje plačila.


Doba odloga oziroma obročnega odplačevanja?


Odlog se lahko koristi do obdobja dveh let. Obročno odplačevanje pa v največ 24 mesečnih obrokih znotraj 24 mesecev.


Kaj pa obresti?


V primeru koriščenja teh ugodnosti, davčni organ ne zaračunava obresti! Pomembno pa je vedeti, da če zavezanec v primeru obročnega odplačevanja, zamudi en sam obrok, po avtomatizmu zapadejo vsi neplačani obroki v plačilo.


104 views0 comments

Comments


bottom of page