top of page
  • clemente-rogelja

Ukrepi mesečni temeljni dohodek, fiksni stroški, karantena se podaljšujejo


S 25.3.2021 se podaljšujejo naslednji ukrepi:

a) Ukrep nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile do 30. junija 2021.

b) Ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene do 30. junija 2021.

c) Ukrep izgubljenega dohodka zaradi odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otrok za samozaposlene do 30. junija 2021.

d) Ukrep povračila nekritih fiksnih stroškov do 30. junija 2021.


Iz objave v Uradnem listu izhaja samo to, da se sklep, ki je bi sprejet in objavljen v Uradnem listu 195/2020 podaljšuje do 30. junija 2021. Slednje pomeni, da se presojanje ali samozaposlenemu pripada mesečni temeljni dohodek ali ne, ne spreminja. Ostaja enako, kot je veljajo za povračilo mesečnega temeljnega dohodka - oktober 2020 do marec 2021.


Za ukrep kritja fiksnih stroškov pa se bo primerjalo obdobje april - junij 2021 z aprilom - junijem 2019.


Podrobnejše razlage posameznih ukrepov najdete na naslednjih povezavah, saj se pogoji ne spreminjajo, spreminja se le obdobje:Prav tako pa se podaljšuje možnost odloga ali obročnega plačila davka in prispevkov do 30. junij 2021. Zakonska določila v zvezi s tem ukrepom so razložena na naslednji povezavi: Odlog ali obročno plačilo davkov! PKP6 (clemente-rogelja.si)

363 views0 comments

Comments


bottom of page